2016

debats2016-racismes-2Racismes: dinàmiques socials i estratègies de confrontació

La societat catalana és, per definició, diversa i plural. Aquesta diversitat es manifesta de manera constant al llarg del nostre dia a dia: ens relacionem, interactuem i convivim amb persones de diferent sexe, edat, classe social, nacionalitat, etc.

En els darrers anys, però, la recepció de nombrosos contingents de persones immigrades estrangeres ha evidenciat, encara més, la naturalesa plural de la població catalana. Aquest procés, especialment rellevant pel que fa al volum i a la intensitat, s’ha produït de manera relativament pacífica, però, malauradament, també s’han donat episodis de discriminació, xenofòbia i racisme cap a les persones estrangeres, així com també vers altres col·lectius i minories.

Lamentablement, però, aquesta situació no és exclusiva de Catalunya. Només cal fixar-se, per exemple, en la composició de nombrosos parlaments europeus, en què les forces polítiques d’extrema dreta han aconseguit un suport electoral important, i han condicionat els discursos i les polítiques de la resta de formacions. Així mateix, el drama de les persones refugiades també ha evidenciat explícites pràctiques racistes i discriminatòries.

Els actors i les formes que adopta avui en dia el racisme difereixen de les tradicionals. Ja no es parla de racisme sobre la base exclusiva d’argumentacions biològiques o culturalistes, sinó que el racisme amplia la seva base expansiva, i es transmet socialment mitjançant el llenguatge, discursos i pràctiques polítiques, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. No en va, el racisme és una pràctica socialment construïda.

Per tot plegat, aquesta edició dels Debats pretén posar sobre la taula anàlisis i arguments que ens permetin identificar formes explícites i implícites de racisme, així com també eines que ens permetin lluitar contra la seva propagació.