Programa 2019

Programa detallat

DEBAT 1 – Condicionants socials de la salut
21 de març de 2019
Presentació i conducció, Jose Antonio Langarita, Universitat de Girona

Els determinants socials de la salut
Carme Borrell, doctora en salut pública, Agència de Salut Pública de Barcelona
Presentació

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona
Lucía Delgado, Observatori DESC


DEBAT 2 – Salut mental, més enllà de l’estigma
28 de març de 2019
Presentació i conducció, Antònia Canudas, Institut d’Assistència Sanitària

Salut mental en primera persona: els grups d’ajuda mútua
Hugo Vergés. ActivaMent Catalunya Associació

La importància de la xarxa
Lola Serna, treballadora social, Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Institut d’Assistència Sanitària

L’acompanyament a la inserció laboral
Enric Triola i Conxi Muñoz, psicòlegs, insertors laborals, Fundació TRESC


DEBAT 3 – Com ens cuidem els professionals? i com podem establir relacions més saludables amb la comunitat?
4 d’abril de 2019
Presentació i conducció, Jaume Fort, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

La cura i la supervisió d’equips
Aisha Domènech, educadora, Casa d’Acolliment per Violència Masclista CA-VM, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

La cura de la comunitat. Quines relacions establim amb les persones que acompanyem? quins danys generem? En som conscients? Ho reconeixem? Quina responsabilitat hi tenim?
Anna Espadalé, educadora, psicòloga i formadora, Fil a l’agulla