Debats en Treball Social i Política Social

Els Debats en Treball Social i Política Social són una experiència de col·laboració que s’inicià el 2011 coincidint amb la implantació del Grau en Treball Social a la Universitat de Girona. Des de llavors, el grup de treball promotor ha dissenyat i desenvolupat onze edicions dels Debats.

Objectius:

 • Aportar nous marcs teòrics i conceptuals
 • Generar coneixements a partir de posar en comú experiències en l’àmbit de les ciutats i les cures
 • Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits acadèmic, profesisonal i el món associatiu amb intervencions de base comunitària
 • Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció social a les transformacions i esdeveniments socials contemporanis

Les entitats i institucions organitzadores són:

 • Universitat de Girona (Grau en Treball Social)
 • Col·legi de Treball Social de Catalunya (Delegació a Girona)
 • Fundació Campus Arnau d’Escala a través del DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall
 • UNED Girona
 • Serveis Territorials a Girona del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Girona
 • Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona.

Seguiu-nos a twitter! @DebatsSocial #DebatsTreballSocial